Home
 
Ons tijdschrift bestaat 50 jaar ...
   
TIJDSCHRIFT APRIL 2021


Abonnering tijdschrift
 
Gegevens overschrijving
 
IBAN  BE21 0012 5535 4903
BIC    GEBABEBB
Scot vzw
Sint-Cordulastraat 23-25
2900  Schoten
 

Een vereniging als "Scot" is het aan zichzelf verplicht om af en toe eens naar het eigen verleden te kijken.
Zo werd onlangs vastgesteld dat het eerste nummer van het tijdschrift vijftig jaar geleden is verschenen en verdeeld.
Het eerste nummer van onze Scot was het lentenummer van 1971, droeg als uitgiftedatum l mei 1971 en bestond uit vier bladzijden. Omdat onze voorgangers blijkbaar niet zeker waren of het uitgeven van een tijdschrift zou lukken, gaven zij daarvoor al een proefnummer uit om te proberen. Met beperkte middelen en heel veel inzet slaagden zij er in een nu nog interessanter tijdschrift te maken.
Door omstandigheden werden enkele jaren geen tijdschrift gepubliceerd waardoor we nu aan de 46ste jaargang zijn. De prijs voor een abonnement was toen 20 frank voor een heel jaar.

De pioniers uit die tijd waren Lode Van Camp, Walter Verduyn, Constant Van Mechelen, Hugo Janssens, Jan Legrand en verantwoordelijke uitgever Herwig Vereyken.
Zij verdienen zeker een woord van dank vanwege hun opvolgers. Wie ook onze dankbaarheid verdient zijn de vele vrijwillige medewerkers en medewerksters die in de loop van die vijftig jaren op één of andere manier aan de groei van ons tijdschrift hebben meegewerkt. Zonder hen zou u dit blad nu niet in handen houden.
En tenslotte gaat onze dank ook uit naar u, lezer. Dankzij uw steun en belangstelling houden onze medewerkers het vol om iedere keer een kwaliteitsvol blad af te leveren en beloven zij u dit ook in de toekomst te blijven doen.

Bovenstaande tekst kan u vinden in onze uitgave van april 2021.

Zou je graag het hele tijdschrift lezen alsmede de volgende, klik dan links op
"Abonnering tijdschrift".

Gewoon abonnement
Ere-abonnement
Steunend abonnement

Los nummer tijdschrift


15 euro
25 euro
35 euro

  5 euro


Home