Scot vzw heeft als doel het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over Schoten. Het opzoeken van al wat om zijn kunstkarakter of architectuur, zijn oudheid of geschiedkundige waarde of natuurschoon dient bewaard te worden.
Scot vzw zal ook de reeds bestaande verzamelingen onderhouden.
Verder onderneemt de vereniging alle werken die kunnen leiden tot een betere kennis van de geschiedenis of voorgeschiedenis van de gemeente, zoals opgravingen, heruitgeven, catalogeren, en opzoeken van archieven. Wij hebben ook oog voor fauna, flora, muziek, sport, politiek, enz.
     

Beeldbank Schoten Naar de beeldbank
U KAN ONS HELPEN OM ....
de geschiedenis van Schoten en bevolking aan te vullen en / of te verbeteren.
Bij een grote kuis, een verhuis of een sterfgeval worden er geregeld oude documenten, foto's of toestellen weggegooid.
Bedenk alvorens je dit alles wegwerpt of er niets bij is dat kan dienen om de historiek van Schoten aan te vullen zodanig dat dit beschikbaar wordt voor de volgende generaties.