AANVRAAG ABONNEMENT TIJDSCHRIFT SCOT

Info betaling
   IBAN  BE21 0012 5535 4903
   BIC    GEBABEBB
   SCOT vzw
   Sint-Cordulastraat 23-25   
   2900 Schoten
 
   met vermelding
   "Scot abonnement", "jaar", uw "Naam"

Abonnement  15,00 €  
Ere-Abonnement  25,00 €  
Steun-Abonnement  35,00 €  

 
 Ik geeft de toelating om de gegevens te bewaren   Ja  Nee