Home
SCOT PRIVACY-verklaring


Heemkundige Kring SCOT vzw houdt zich aan de nieuwe Europese richtlijn inzake de bescherming en behandeling van persoonsgegevens (GDPR of AVG).

Dit houdt in dat SCOT vzw:
   1. De gegevens die in ons bezit zijn alleen zal gebruiken voor het doel waarvoor ze werden verzameld (hoofdzakelijk verzending tijdschrift en leden administratie).
   2. Deze gegevens niet aan derden zal doorgegeven.
   3. De personen of organisaties waarvan de gegevens in ons bezit zijn, steeds inzagerecht zal geven en de mogelijkheid zal bieden om deze gegevens aan te passen of te laten verwijderen.
   4. De passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen voor de beveiliging van al deze gegevens.
   5. Binnen de vereniging slechts een zeer beperkt aantal personen toegang hebben tot deze gegevens.

Dit is slechts een beknopte weergave, de uitgebreide versie van deze privacyverklaring is altijd te raadplegen (zie hieronder) of op eenvoudig verzoek te bekomen op ons secretariaat Sint-Cordulastraat 23-25 te 2900 Schoten.


PRIVACY-verklaring

Home