Home Back

  Van Steenbergen Eduard (architect)
Was één van de belangrijkste Belgische architecten van zijn tijd als vertegenwoordiger van de modernistische stijlstroming en de nieuwe zakelijkheid.
Eduard van Steenbergen wordt geboren op 1 augustus 1889. Ondanks het feit dat hij beeldhouwlessen volgt, schildert en tekent, treedt hij in de voetsporen van zijn vader en wordt architect. Hij geniet zijn opleiding niet enkel in de Koninklijke Academie voor Schone kunsten te Antwerpen maar ook thuis bij zijn vader. Door het voortijdig overlijden van zijn vader Martinus (1913) en de mobilisatie in 1914 van zjjn oudere broer, krjjgt Eduard de verantwoordelijkheid over een groot gezin. Hierdoor begint zijn loopbaan als zelfstandig architect laat. Zjjn eerste werken stralen een romantisch karakter uit en verraden de invloed van de Arts- and Craftsbeweging. Zijn hele loopbaan lang zal hij het ambachtelijke vakmanschap en het individueel gecreëerde "Gesamtkunstwerk" verdedigen.
Mooie voorbeelden hiervan zijn: zijn eigen woning aan de Strijdhoflaan 91 te Berchem (1925), (beschermd in 1988), en de Unitas tuinwijk in Deurne (1919 - 1932), (beschermd in 1982), wat zijn eerste grote bouwopdracht was.
Uit een artikel van ons tijdschrift van augustus 2018.
U kan het tijdschrift afzonderlijk bekomen, maar u kan u ook abonneren op ons tijdschrift.
Abonneren tijdschrift