Home Back

  Van Kogelenberg Rik (kunstschilder glazenier)
Henricus Van Kogelenberg werd geboren op 04 februari 1897 te Borgerhout. Op 25 oktober 1919 huwde hij met Johanna Ludovica Renata De Weerdt, geboren in Schoten op 20.10.1891. Het gezin vestigde zich in de Rodenborgstraat nummer 117. Het gezin had daar een winkel en vader was van beroep glazenmaker. Hij vervaardigde ook glasramen en kerkramen. In die tijd werd er ook nog veel om loodglas gevraagd. Ook het inzetten van glaswerk in koepels nam hij aan. Dat waren al grotere werken.
Naast zjjn beroep was "Rik" ook een fervent kunstschilder. Zijn eigen werk verkocht hij in de winkel. Ook kon je bij hem zelfgemaakte kaders voor schilderijen en foto's kopen.

Tijdens een interview vertelt Maria Van Kogelenberg, de oudste dochter van Rik, dat vader na sluitingstijd van de winkel altijd ergens in de natuur ging zitten om te tekenen. Hij vertelde haar toen dat je in de natuur moest zitten om buitenzichten te schilderen. Rik legde haar uit dat je dan één werd met de natuur. Dan zie je de natuur, de zon en de mist en dan ga je dat op je eigen manier weergeven. Als je iets van de natuur wil schilderen moet je dat niet doen van een foto, Ga dan naar buiten en ga in die natuur zitten.
Uit een artikel van ons tijdschrift van december 2019.
U kan het tijdschrift afzonderlijk bekomen, maar u kan u ook abonneren op ons tijdschrift.
Abonneren tijdschrift