Home Back

  Stes Flor (priester)
Als in Loenhout op 5 mei 1942 zoon Flor wordt geboren in het kroostrijke gezin Stes kan niemand vermoeden wat er van die kerel zou groeien. Aangespoord door geestelijke prospectoren van diverse pluimage, die thuis, hem komen aansporen om toch maar geroepene van God te worden, trekt hij naar het Klein Seminarie in Hoogstraten en later naar het Groot Seminarie van Mechelen.

De parallellen met Roeselare zijn gemakkelijk te trekken, Flor in zijn studententijd, ge´nspireerd door: Gezelle, Verriest, Rodenbach, zal zich inzetten voor: de Vlaamse jeugd - KSA - Chiro, voor de zuivere Vlaamse taal - het ABN, zal mee de straat optrekken tegen de Franstalige eucharistische diensten in het Antwerpse en op de barricade gaan staan voor 'Leuven Vlaams', in de jaren zestig van de vorige eeuw. Misschien was Flor wel een beetje de Guido Gezelle, de Rodenbach in het Antwerpse.

Als hij op 20 juni 1969 tot priester wordt gewijd en zijn leven in dienst stelt van de bisschop en de grote gelovige gemeenschap, blijft hij in hart en nieren 'Vlaming'.
Uit een artikel van ons tijdschrift van december 2020.
U kan het tijdschrift afzonderlijk bekomen, maar u kan u ook abonneren op ons tijdschrift.
Abonneren tijdschrift