Home Back

  Imler Marcel (burgemeester - advocaat)
Mijn voorganger mocht zich verheugen in de blijvende belangstelling van bepaalde journalisten, stukjes in de trant van 'En hoe zou het zijn met ereburgemeester Imler?' Niks verkeerd daarmee, het is mij ook wel overkomen.
Maar nmaal liep het flink verkeerd. Eind augustus 2000, dus kort vr de gemeenteverkiezingen van oktober, deden enkele GvA-journalisten een electorale 'ronde van de metropool'. Een van hen bestond het om tussen de burgemeesters Lode Bertels van Brasschaat en Dirk Nuyts van Schilde in, een uitgebreid interview te gaan afnemen van... Marcel Imler.
De krant kopte in grote letters: "Ik stem nu in Blankenberge!" 's Anderendaags drukte de Gazet een protestbrief af met mijn beklag wegens intellectuele oneerlijkheid en journalistieke partijdigheid. Een stoot onder de gordel. Het zat mij in die periode niet mee.

En zeggen dat onze relatie zo goed begonnen was. Pas terug van een avontuurlijke wereldreis, herfst 1970, moest ik voor de gemeente gaan kiezen. Wist ik toen veel van de Schotense gemeentepolitiek? Zoals 4469 andere Schotenaren kleurde ik het bolletje achter de naam van de torenhoge favoriet, Marcel Imler.
Uit een artikel van ons tijdschrift van december 2020.
U kan het tijdschrift afzonderlijk bekomen, maar u kan u ook abonneren op ons tijdschrift.
Abonneren tijdschrift