Home Back

  Bresseleers Theo (diensthoofd cultuurdienst)
Geboren te Schoten op 8 augustus 1925 als Egied Bresseleers kwam hij in 1948 in dienst van het gemeentebestuur als tekenaar en klerk. Hij was een tijdje kabinetssecretaris van burgemeester Marcel Imler, maar als groot cultuurliefhebber werd hij aangezocht om de cultuurdienst en -centrum op te richten. Hij was in de jaren '60, '70 en '80 het eerste diensthoofd van die nieuwe cultuurdienst, met bureau in het Kasteel van Schoten. Hij was ook Ere-ondervoorzitter en gewezen secretaris van de V.V.V. Toerisme Voorkempen. Daarnaast was hij, samen met Sieg Verbeelen, in 1959 medeoprichter van het Wereldfestival van Folklore, dat nu Hello!Schoten heet. Tevens is hij ook één van de oprichters van Tennisclub Schoten.
Ook na zijn pensioen bleef Theo lange tijd bestuurslid van het CC Schoten. Nadat hij zijn officiële functies in de lokale culturele instellingen had neergelegd, bleef hij een trouw bezoeker van culturele evenementen in Schoten. Hij overleed op 13 augustus 2012 op 87-jarige leeftijd.

Als er iemand was die een duidelijk zicht had op de cultuurbeleving in Schoten, dan was het Theo Bresseleers wel. Daarom laten we hem zelf aan het woord. Het betoog van Theo kan beschouwd worden als een beknopt overzicht van de vrijetijdsbesteding van de Schotenaren in de voor- en naoorlogse periode...
Uit een artikel van ons tijdschrift van april 2019.
U kan het tijdschrift afzonderlijk bekomen, maar u kan u ook abonneren op ons tijdschrift.
Abonneren tijdschrift